Mobilmeny.
Politiska handlingar

Protokoll och kallelser

Kallelser och protokoll till kommunens nämndsammanträden och kommunfullmäktige hittar du i portalen Meetings

En vecka innan en nämnd sammanträder ska en kallelse publiceras. Kallelsen består av en lista över de ärenden som nämnden ska besluta om och handlingar som innehåller information och beslutsunderlag i respektive ärende.

Kallelserna publiceras på kommunens sammanträdesportal Meetings Länk till annan webbplats.. Här finns även de protokoll som förs under sammanträdena. Med undantag för samhällsbyggnadsnämndens, socialnämndens och kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelser är Meetings öppen för alla.