Mobilmeny.
Blombukett

Stipendier och utmärkelser

Bollebygds kommun delar varje år ut ett antal stipendier och utmärkelser till personer som på ett eller annat sätt sprider en positiv bild av kommunen, gör värdefulla insatser inom kulturområdet eller förbättrar livsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar.

Utmärkelserna delas ut till en eller flera personer, grupper eller föreningar och ska ses som uppmuntran och belöning för värdefulla insatser.

Kommunens utmärkelser och stipendier

Kommunen delar varje år ut tre utmärkelser och stipendier:

  • Vi utser en Bollebygdsambassadör, som med sina insatser agerar som en god ambassadör och sprider en positiv bild av kommunen.
  • Ett kulturstipendium delas ut till en enskild person, grupp eller förening som belöning för värdefull insats inom kulturområdet.
  • Vi uppmärksammar också goda insatser som förbättrat livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar genom att dela ut tillgänglighetspriset.