Mobilmeny.
Blombukett

Stipendier och utmärkelser

Bollebygds kommun delar varje år ut ett antal stipendier och utmärkelser till personer som på ett eller annat sätt sprider en positiv bild av kommunen, främjar demokratifrågor eller gör värdefulla insatser som förbättrar livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar.

Utmärkelserna delas ut till en eller flera personer, grupper eller föreningar och ska ses som uppmuntran och belöning för värdefulla insatser.

Tre utmärkelser och stipendier delas ut varje år

Kommunen delar varje år ut tre utmärkelser och stipendier:

  • Vi utser en Bollebygdsambassadör, som genom sina insatser agerar som en god ambassadör genom att hjälpa till och sprida en positiv bild av kommunen.
  • Vi delar ut ett demokratistipendium till ett eller flera barn eller unga mellan 0 och 20 år som visat engagemang och intresse för demokratifrågor i kommunen. 
  • Vi uppmärksammar också goda insatser som förbättrat livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar genom att dela ut tillgänglighetspriset.

Klicka på respektive länk för att få mer information om de olika stipendierna och utmärkelserna.