Mobilmeny.

Tillgänglighet

I Tillgänglighetsdatabasen hittar du information om tillgänglighet till offentliga lokaler och besöksmål i Bollebygds kommun.

Tillgänglighetsdatabasen finns för att besökare ska ha möjlighet att avgöra om en plats eller lokal är tillgänglig för dig som besökare.

För att underlätta har informationen delats upp utifrån fem svårigheter:

  • svårt att se
  • svårt att höra
  • svårt att röra sig
  • svårt att tåla vissa ämnen
  • svårt att bearbeta och tolka information

När ni söker information om de anläggningar ni är intresserade av väljer ni genom att söka information utifrån den eller de svårigheter ni har.

I dagsläget ligger det få inventeringar av kommunens lokaler i databasen på grund av uppdateringar av databasen. Nya inventeringar av lokalerna är inte gjorts ännu men de kommer framöver.

För att få information om tillgänglighet i en av våra verksamheter kontakta personal eller chef på enheten. Generellt sett är alla Enkelt avhjälpta hinder anpassade i verksamhetsbyggnaders entréer och gångvägar till entré, samt även rullstol-WC.  

Tillgänglighetsdatabasen för Bollebygds kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (öppnas i nytt fönster).