Mobilmeny.

Kommunens organisation

En kommuns organisation styrs av förtroendevalda politiker, som ansvarar för och fattar beslut om kommunens olika verksamheter.

I Bollebygds kommun arbetar drygt 700 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på fritidsgården, på äldreboendet, i parken, när du ska söka bygglov eller när du besöker biblioteket. Bollebygds kommuns verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i kommunens förvaltningar. Bollebygds kommun är uppdelad i sex nämnder och fem förvaltningar.

Nämnder och förvaltningar

I kommunen finns fem förvaltningar; kommunstyrelseförvaltningen, utbildningsförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen, teknik- och serviceförvaltningen och socialförvaltningen. Nämnderna beslutar om vad som ska göras i kommunen. Ledningen i respektive förvaltning bestämmer hur besluten ska genomföras.