Mobilmeny.

Förvaltningar

Bollebygds kommun har fyra förvaltningar som arbetar med olika områden och som har ansvar för kommunens service. Förvaltningarna genomför de beslut som nämnderna fattar.

Vad gör en förvaltning ?

En förvaltning finns till för att hjälpa de politiska beslutsfattarna. Varje förvaltning har en politisk nämnd eller utskott över sig i hierarkin.

På förvaltningen jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, verkställer nämndens beslut och driver den kommunala verksamheten.

I Bollebygds kommun arbetar cirka 690 anställda i de fyra förvaltningarna: kommunstyrelseförvaltningenöppnas i nytt fönster, samhällsbyggnadsförvaltningen, öppnas i nytt fönstersocialförvaltningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och utbildningsförvaltningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.