Mobilmeny.

Nämnder

Kommunens organisation består av nämnder och tillhörande förvaltningar.

Nämndernas uppgift är att se till att verksamheten inom det avsedda området bedrivs enligt de riktlinjer och mål som kommunfullmäktige har bestämt, samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Förutom kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns följande nämnder: samhällsbyggnadsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, socialnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, utbildningsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, valnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , jävsnämnden länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch krisledningsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunfullmäktige. Nämnderna fattar egna beslut i kommunala angelägenheter, men kan också förbereda beslut för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslut som fattats av en nämnd kan överklagas enligt bestämmelserna i de lagar som gäller för nämnden, till exempel kommunallagen, förvaltningslagen eller speciallagar.