Mobilmeny.

Valnämnden

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Jonas Ahlgren (S) är ordförande och Daniel Persson (SD) är vice ordförande.

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som ansvarar för genomförandet av allmänna val och folkomröstningar. Mellan valen är nämnden vilande.

Valnämnden ska bland annat föreslå indelning i valkretsar och valdistrikt (Länsstyrelsen fastställer), ordna röstningslokaler, utse och utbilda röstmottagare. Valnämnden ansvarar också för den s.k. onsdagsräkningen, som sker onsdagen efter valdagen, då förtidsröster som valdistrikten inte hunnit få in under valdagen räknas. Onsdagsräkningen är öppen för allmänheten och genomförs normalt i Tingshuset i centrala Bollebygd.

Fem valdistrikt

Bollebygds kommun är indelat i fem valdistrikt (Olsfors, Bollebygd Väst, Bollebygd Syd, Bollebygd Öst och Töllsjö). I varje valdistrikt finns en vallokal.

Ordinarie val till riksdag och landstings- och kommunfullmäktige (RKL) hålls andra söndagen i september var fjärde år. Nästa gång blir september 2026. Val till Europaparlamentet hålls var femte år, nästa gång blir söndagen den
9 juni 2024.

Valnämndens sammanträden 2024

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men protokoll skrivs och publiceras alltid. Valnämnden sammanträder 29 februari, 25 april och 12 juni (onsdagsräkning).

Kontakta politiker

I förtroendemannaregistret kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i valnämnden. Sök en politiker i vårt förtroendemannaregister Länk till annan webbplats..