Mobilmeny.

Kommunalråd och oppositionsråd

Bollebygds kommun har ett kommunalråd och ett oppositionsråd. 

De flesta kommunala politiker är fritidspolitiker, detta innebär att de sköter
sina politiska uppdrag på kvällar och helger. Bollebygds kommun har två yrkespolitiker som har politik som sin huvudsakliga sysselsättning och får
sin försörjning från politiska uppdrag som kommunalråd.

De två förtroendevalda kommunalråden i kommunen består av
ett kommunalråd och ett oppositionsråd. Under mandatperioden
2023-2026 är Ulf Rapp (S) kommunalråd. Han är kommunstyrelsens
ordförande och heltidsarvoderad. Daniel Persson (SD) är oppositionsråd.
Han är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och deltidsarvoderad.

Ulf Rapp och Daniel Persson sitter på sina poster till och med den
31 december 2026.