Mobilmeny.

Återvinningsstationer

Vid återvinningsstationerna kan du endast lämna tidningar, papper och förpackningar av glas, plast och metall. Från och med 1 januari 2024 är det kommunen som ansvarar för driften av de lokala återvinningsstationerna när det gäller förpackningar.

Återvinningsstationer hittar du på följande adresser:

  • Källevägen, Bollebygd, stationsnummer 7128
  • Skräddaregårdsvägen/Listvägen, Bollebygd, stationsnummer 7127
  • Ekedalsvägen, Bollebygd, stationsnummer 12295
  • Råssa återvinningscentral, utanför området, stationsnummer 15692
  • Affären, Töllsjö, stationsnummer 7132
  • Boråsvägen mellan Olsfors och Hultafors, stationsnummer 7130

Felanmälan

Behöver återvinningsstationen städas eller tömmas?

Så här sorterar du

På webbplatsen www.sopor.nu Länk till annan webbplats. finns en utförlig guide för källsortering. Du kan också läsa på vår sida om källsortering.

Betala inte dubbelt för din avfallshantering

Lägg inte förpackningar i avfallskärlet eftersom det är både miljömässigt och ekonomiskt osmart. Då betalar du för förpackningens avfallshantering två gånger: först då du köper förpackningen och sedan då renhållningsfakturan kommer.