Mobilmeny.

Återvinningsstationer

Vid återvinningsstationerna kan du endast lämna tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och papper. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som ansvarar för driften av de lokala återvinningsstationerna. Dessa finns på flera olika platser i kommunen.

Återvinningsstationer hittar du på följande adresser:

  • Källevägen, Bollebygd
  • Skräddaregårdsvägen/Listvägen, Bollebygd
  • Ekedalsvägen, Bollebygd
  • Råssa återvinningscentral, ligger utanför området
  • Affären, Töllsjö
  • Boråsvägen mellan Olsfors och Hultafors

Klagomål om städning, tömning och så vidare lämnar du direkt på Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här sorterar du

På webbplatsen www.sopor.nu Länk till annan webbplats. finns en utförlig guide för källsortering. Du kan också läsa på vår sida om källsortering Öppnas i nytt fönster..

Betala inte dubbelt för din avfallshantering

Lägg inte förpackningar i avfallskärlet eftersom det är både miljömässigt och ekonomiskt osmart. Då betalar du för förpackningens avfallshantering två gånger: först då du köper förpackningen och sedan då renhållningsfakturan kommer.