Liten asfalterad väg genom ett grönt landskap med röda hus i Gesebol.

Samhällsplanering

Genom detaljplaner och översiktsplan planerar vi för hur Bollebygds kommun ska se ut i framtiden.

Hur den fysiska planeringen ska bedrivas är till stor del reglerat i plan- och bygglagen och miljöbalken. Kommunens mål är att skapa ett hållbart samhälle, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor såväl som för djur- och växtlivet.

 

Informationsmöten om ny översiktsplan

Vi vill att du bidrar med din åsikt, din kunskap och dina idéer. Under våren bjuder vi in till informationsträffar i Bollebygd, Töllsjö och Olsfors.

Lördag 21 mars, Stationshuset Bollebygd kl 10-13

Lördag 4 april, Töllsjöskolan Töllsjö kl 10-13

Lördag 18 april, Örelundskolan Olsfors kl 10-13

Det är fritt att komma och gå som det passar en under de öppna timmarna.

Varmt välkommen!