Mobilmeny.

Kartor och adresser

Här hittar du information om hur det fungerar när gator och platser i kommunen får adresser och namn. Du kan också beställa kartunderlag inför din ansökan om till exempel bygglov, förhandsbesked, tillstånd till enskilt avlopp, med mera.

En belägenhetsadress anger var en adress finns. Oftast är belägenhetsadressen knuten till en byggnad. En byggnad med flera entrédörrar kan ha flera adresser.

Det är kommunen som ansvarar för adressättningen av gatuadress och adressplatsnummer. Postnummer och postort bestäms av Postnord.

Lagen (2006:378) om lägenhetsregister reglerar kommunernas och fastighetsägarnas skyldigheter angående adressättning.

De flesta frågor kring fastighetsreglering och adresser hanteras av Lantmäteriet, se länk till höger.

Den som bygger ett helt nytt enbostadshus får i normalfallet sin adress satt i samband med startbeskedet. Kontakta byggenheten om du har frågor kring adressättning av nybyggt hus.