Mobilmeny.
Livsmedel i mataffär

Livsmedel och hälsoskydd

Här har vi samlat information om tillstånd för start av nya verksamheter och tillsyn av de verksamheter som finns. Hälsoskyddet tar bland annat upp problem som kan uppstå i offentlig miljö och boendemiljö samt hyresvärden eller fastighetsägarens ansvar.

På följande sidor kan du bland annat läsa om hur man gör när man vill starta en livsmedelsverksamhet, om tillstånd samt vilka lagar och regler som gäller inom livsmedelsbranschen.

Förenklad delgivning

Bygg- och miljöenheten kan ibland använda sig av förenklad delgivning.

Det innebär att för att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av skickar bygg- och miljöförvaltningen två brev. Vi skickar breven till din senast kända adress, därför är det viktigt att du anmäler ändrad adress när du har ett pågående ärende hos oss.

Det första brevet innehåller handlingen som du ska ta del av. Nästa arbetsdag skickar vi ett kontrollmeddelande till dig om att vi skickat det första brevet. Om du bara får kontrollmeddelandet och inte handlingen, kontakta snarast bygg- och miljöförvaltningen.

När är du delgiven?

Du är delgiven det vill säga att du har tagit del av handlingen två veckor efter att vi postade det första brevet. Datumet framgår av kontrollmeddelandets text.

Exempel: Det första brevet med handlingen som du ska ta del av skickar vi 1 mars. Nästa arbetsdag 2 mars skickar vi ett kontrollmeddelande till samma adress. Du har tagit del av handlingen 15 mars. Tider för att till exempel svara på brev från bygg- och miljöförvaltningen räknas därför från 15 mars.

För mer information om Förenklad delgivning kan du läsa om i Delgivningslagen (2010:1932) 22-26 §§. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.