Mobilmeny.

Fukt och mögel

Fläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara mögel- och fuktskador som kan ge hälsobesvär.

Fuktskador kan till exempel ses som bubblor i mattor och tapet samt färgförändringar. Andra tecken på fuktproblem kan vara insekter som normalt tycker om fukt (till exempel hoppstjärtar och silverfiskar), kondens på insidan av fönster och lukt. Det är viktigt att ha en fungerande ventilation för att undvika problem med fukt.

Fuktproblem kan ge hälsobesvär, vanligast är infektioner i luftvägar, hosta och astmatiska besvär liksom irriterade ögon och nästa samt trötthet och huvudvärk. Det är inte fukten i sig som orsakar hälsobesvären utan att mögel, kvalster, alger och bakterier kan föröka sig i fuktskador. Alla mögelarter är inte farliga men en fuktskada bör alltid åtgärdas eftersom det finns risk för att en farlig art kan tillväxa.

Fukt i badrum

Mögel trivs i fuktiga miljöer, exempelvis badrum. Skador i badrum kan också bero på att ventilationen inte klarar av all fukt som kommer från dusch och tvätt.

För att undvika fukt- och mögelskador i badrum kan du:

  • Rengöra golvbrunnar regelbundet och hålla rent under badkar.
  • Använda duschdraperi och torka golv efter dusch/bad.
  • Vädra.
  • Inte hänga upp för mycket tvätt.
  • Kontrollera ventilationen. Detta kan göras genom att se om ventilen kan suga tag i en bit toalettpapper.
  • Undvika att borra i badrummets väggar och tak.
  • Kontakta fastighetsägaren innan installation av tvättmaskin eller torktumlare.

Om du har problem med fukt och mögel

Om du själv äger din bostad kan du vända dig till en konsult som kan hjälpa dig att kartlägga fuktproblemets omfattning samt råda dig hur du kan komma tillrätta med skadan. Bor du i hyres- eller bostadsrätt är det i första hand fastighetsägaren eller styrelsen du ska vända dig till. Om du inte får någon hjälp kan du vända dig till miljöenheten som gör en bedömning av skadan och om den bör utredas och eventuellt åtgärdas. Se kontaktuppgifter till höger.

Det är viktigt att komma ihåg att du som boende har ett eget ansvar att se till och sköta bostaden så att fuktproblem inte uppstår.