Mobilmeny.

Folköl

Försäljning av folköl får bara ske till personer över 18 år. Man måste anmäla försäljning av folköl innan man börjar att sälja. Polisen och kommunens bygg- och miljöenhet har kontrollansvaret över verksamheten.

Här kan du läsa om vilka regler som gäller om du vill sälja folköl. .

På följande sida kan du läsa mer om serveringstillstånd och vad som gäller enligt alkohollagen.

Regler när det gäller folköl

Den som bedriver detaljhandel och vill sälja folköl i sin butik är enligt alkohollagen skyldig att anmäla detta till kommunen där försäljningen bedrivs.

För att få sälja öl i detaljhandel eller servering krävs det att verksamheten bedrivs i en lokal som är registrerad eller godkänd som livsmedelslokal. Det är samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljöenhet i Bollebygds kommun, som beslutar om registrering/godkännande av livsmedelslokal.