Miljö- och energifrågor

Om du vill göra något, eller tänker göra något, som kan få inverkan på miljön eller på människors hälsa, ska de allmänna hänsynsreglerna följas om inte åtgärden är av försumbar betydelse med hänsyn till balkens mål.

Så står det miljöbalkens andra kapitel. Syftet med reglerna är framför allt att förebygga negativa effekter på och i vår miljö och att miljöhänsynen i olika sammanhang ska öka.

De allmänna hänsynsreglerna gäller alla. Under denna sida hittar du information om olika miljöfrågor och vad du måste tänka på om du tänker starta en verksamhet som kan vara anmälningspliktig enligt miljöbalken.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss, se kontaktuppgifter i högerspalten, eller boka in en tid med en av våra miljö- eller hälsoskyddsinspektörer här.

Förenklad delgivning

För att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av skickar samhällsbyggnadsförvaltningen två brev. Vi skickar breven till din senast kända adress, därför är det viktigt att du anmäler ändrad adress när du har ett pågående ärende hos oss.

Det första brevet innehåller handlingen som du ska ta del av. Nästa arbetsdag skickar vi ett kontrollmeddelande till dig om att vi skickat det första brevet. Om du bara får kontrollmeddelandet och inte handlingen, kontakta snarast samhällsbyggnadsförvaltningen.

När är du delgiven?

Du är delgiven det vill säga att du har tagit del av handlingen två veckor efter att vi postade det första brevet. Datumet framgår av kontrollmeddelandets text.

Exempel:

Det första brevet med handlingen som du ska ta del av skickar vi 1 mars.
Nästa arbetsdag 2 mars skickar vi ett kontrollmeddelande till samma adress.
Du har tagit del av handlingen 15 mars. Tider för att till exempel svara på brev från samhällsbyggnadsförvaltningen räknas därför från 15 mars.


För mer information om förenklad delgivning kan du läsa om i Delgivningslagen (2010:1932) 22-26 §§.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster