Mobilmeny.
Parkområde vid Bollebygds kyrka

Parker och natur

I kommunen finns 4 kommunala lekplatser i parkmiljö sedan ett beslut av kommunstyrelsen hösten 2005. Tanken med lekplatserna är att de ska erbjuda olika former av lekutrustning och olika möjligheter till aktiviteter. På så sätt kan allt fler lockas till att besöka dem alla.

Utöver dessa finns lekplatser på skolor, förskolor och bostads- och idrottsföreningar.
Det finns i kommunen små smultronställen som till exempel Skattegårdsparken, Gustav Verners Plats, Tingshusparken, 'Gamla Bron', Hulta damm, Rävaberget och kanske i snar framtid även 'Bäckravinen' i Erikstorp.
Den tätortsnära naturen ska vara till för rekreation samt främja barns kreativitet i lek och umgänge.