Mobilmeny.

Naturområden

Kommunen äger grönområden i anslutning till tätorterna. Dessa är en viktig del i människors behov av grönska och naturkontakt som blir allt större. Grönskan betyder mycket för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Att efter en stressig arbetsdag komma hem till ett vackert samhälle som ger andrum och ro betyder mycket. Behagliga dofter, dämpade ljud och grönt ljus har en påtagligt positiv effekt på människan och miljön. Gröna växter renar luften och dämpar buller, de fungerar som ett ”biologiskt filter” vilket vi har ett stort behov av med dagens miljöproblem.

I Bollebygds kommun är vi bortskämda med en fin natur nära våra bostäder och den ska vi vara rädda om. Hur vi använder mark och vatten påverkar både vår miljö, oss själva och hela samhällets utveckling.

Hulta damm

Hulta damm är ett litet naturområde i anslutning till Nolån, cirka fyra kilometer norr om Bollebygds tätort.

I ån har länsstyrelsen byggt en fiskväg med spångar (smal gångbro) över åfårorna så man kan komma ut till ön eller bara spankulera över vattnet och titta på den vackra naturen.

I åkanten stod tidigare en byggnad som var sågverk och det har även varit en kvarn i byggnaden som användes för gårdens eget bruk. Denna byggnad brann ner till grunden i mitten av 1990-talet. På platsen finns det i dag sittmöjligheter där bordet är en av kvarnstenarna som hittades på platsen efter branden. Där kan man sitta och fika samtidigt som man lyssnar till ljudet från forsen.

Sågen byggdes vid sekelskiftet 1800-1900-talet, av virkeshandlare från Värmland, vilka vid den tiden hade övertagit Hulta gård. Sågen byggdes upp och en vattenturbin installerades som drev ramsåg, klyv och andra maskiner samt en vinsch som drog upp timmerstockarna ur dammen. Om detta kan man läsa mer i en skrift som heter "Sågverk i Bollebygds socken förr och nu", framtagen av Bollebygd Gesebols LRF-avdelning efter en inventering under åren 2007-2009.

Rävaberget

Rävaberget är en liten tätortsnära kulle med ett vackert skogsområde. På kullen finns ett för barn populärt litet ställe med stora stenblock som man kan klättra i och krypa under. Det finns också populära stigar i området. I folkmun kallas området för ”Rävaberget”.

Skogen på kullen gallrades och röjdes runt år 2010 och efter det så har får fått beta av slyet. Eftersom det går får på kullen så är den omgärdad med staket men för att området fortfarande skall vara tillgängligt för alla så finns det stättor på lämpliga ställen för att man ska kunna ta sig över staketet. Det är endast snälla får som går i hagarna så dem kan man gå in och prata med.