Mobilmeny.
Byggarbete pågår

Bygglov och tillstånd

Här har vi samlat information om när du ska bygga nytt, bygga om eller göra ändringar av byggnader och när du kan behöva söka tillstånd.

Beroende på vad du vill göra och på vilken plats kan du behöva tillstånd i form av bygglov, rivningslov, marklov eller göra en bygganmälan till Bygg- och miljöförvaltningen vid byggnation, rivning eller schaktarbeten. Det kan även krävas strandskyddsdispens om du bygger nära en sjö, vattendrag eller å.

Planläggningen av mark, vatten och byggande regleras i plan- och bygglagen, förkortat PBL.

På följande sidor kan du boka tid på bygg- och miljöenheten samt läsa mer om till exempel när du behöver bygglov, anmälan av eldstäder och viktiga mått på murar, staket och plank.

Observera att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformat pdf eller jpg.

Förenklad delgivning

Bygg- och miljöenheten kan ibland använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att för att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av skickar Bygg- och miljöförvaltningen två brev. Vi skickar breven till din senast kända adress, därför är det viktigt att du anmäler ändrad adress när du har ett pågående ärende hos oss.

Det första brevet innehåller handlingen som du ska ta del av. Nästa arbetsdag skickar vi ett kontrollmeddelande till dig om att vi skickat det första brevet. Om du bara får kontrollmeddelandet och inte handlingen, kontakta snarast Bygg- och miljöförvaltningen.

När är du delgiven?

Du är delgiven det vill säga att du har tagit del av handlingen två veckor efter att vi postade det första brevet. Datumet framgår av kontrollmeddelandets text.

Exempel: Det första brevet med handlingen som du ska ta del av skickar vi 1 mars. Nästa arbetsdag 2 mars skickar vi ett kontrollmeddelande till samma adress. Du har tagit del av handlingen 15 mars. Tider för att till exempel svara på brev från Bygg- och miljöförvaltningen räknas därför från 15 mars

För mer information om förenklad delgivning kan du läsa i Delgivningslagen (2010:1932) 22-26 §§. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.