Mobilmeny.

Bygglovsprocessen

Här har vi har försökt sammanfatta bygglovsprocessen för att dig ge en överblick av de olika delarna.

 • Är du osäker på om du behöver bygglov eller göra en anmälning rekommenderar vi att kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen för rådfrågning. Att bygga något som kräver bygglov utan att söka kan resultera i en sanktionsavgift eller att man får riva byggnaden om bygglov inte kan ges i efterhand.
 • När du vet att du behöver bygglov är det dags att skicka in en ansökan och de begärda handlingarna. Du kan läsa på webbsidan om bygglov vilka handlingar som krävs för vilken åtgärd. För att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt är det viktigt att alla handlingar kommer in direkt.
 • Vi skickar tillbaka en bekräftelse att vi mottagit dina handlingar och att vi kommer handlägga ditt ärende.
 • Därefter granskar vi ärendet, antingen får du ett besked om att ärendet är komplett eller ett föreläggande om komplettering, vilket betyder att du måste komplettera med något.
 • När ärendet är komplett prövar vi din ansökan emot eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser för att se om din planerade byggnation kan godkännas. Detta besked får du inom 10 veckor, men i vissa fall kan beskedet dröja upp till 20 veckor.
 • Beskedet kommer per post.
 • Därefter är det dags att ha ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet går vi igenom de tekniska egenskapskraven, hur byggnationen är planerad och rätar ut frågetecken. Oftast hålls ett tekniskt samråd när åtgärden kräver en kontrollansvarig.
 • När allt är på sin plats får du ett startbesked som betyder att du får påbörja byggnationen, du får INTE börja arbetet innan dess att du får ett startbesked.
 • Under bygget kommer vi från samhällsbyggnadsförvaltningen att komma ut på arbetsplatsen minst en gång under bygget. Besöket kommer att protokollföras av samhällsbyggnadsnämnden och skickas till dig.
 • När byggnationen är klar kommer ett slutsamråd att hållas. Detta sker oftast på plats. Där går vi igenom att att kontrollplanen har följts, begärda intyg lämnas in och en genomgång av byggnaden sker.
 • Du får inte börja flytta in eller använda byggnaden innan du får ett slutbesked, detta utfärdas när alla intyg är inne samt att byggnationen är klar.