Mobilmeny.

Definitioner och riktlinjer

Att tolka lagar och regler kan vara svårt för en privatperson. Vi har försökt att klargöra kommunens definitioner och riktlinjer gällande olika byggnationer.

På följande sidor kan du få svar på Vad är skillnaden på ett plank och staket? När är en mur bygglovspliktig? Vad gäller för en pool?