Mobilmeny.

Avgifter

Plan- och bygglovstaxan är fastställd av kommunfullmäktige och används för att räkna ut din avgift för bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Ett lov kan kosta mer, beroende på kommunikation med grannar, om åtgärder strider emot en detaljplan eller om en lokaliseringsprövning måste göras.

I kolumnen till höger finns Bollebygds kommuns plan- och bygglovstaxa. På följande sidor kan du hitta alla kommunens taxor och avgifter samt läsa mer om avgifter för vatten och avlopp.

Kostnader för nybyggnadskarta, tidningsannonser, planavgifter, anslutningsavgifter och dispenser kan också tillkomma.

Nedan kan du se några exempel på kostnader. Nedanstående exempel är inom detaljplanelagt område där byggnationen stämmer överens med detaljplanen. Utanför plan och om byggnationen inte stämmer med detaljplanen är avgiften något högre (se taxan).

Enbostadshus

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanelagt område som stämmer överens med detaljplanen 27000 kr.

Tänk på att byggnation inom detaljplanelagt område kan medföra en planavgift på cirka 29000 kr som inte är medräknad i prisexemplet.

Komplementbyggnad och tillbyggnad enbostadshus

Nybyggnad av komplementbyggnad eller tillbyggnad av enbostadshus med tekniskt samråd inom detaljplanelagt område som stämmer överens med detaljplanen kostar 10000 kr.

Nybyggnad av komplementbyggnad eller tillbyggnad av enbostadshus utan tekniskt samråd (enklare byggnationer) inom detaljplanelagt område som stämmer överens med detaljplanen kostar 5250 kr.

Övrigt

  • Förhandsbesked kostar 14250 kr, plus 2000 kr per tomt utöver den första tomten.
  • Installation av eldstad utan tekniskt samråd kostar 2500 kr, med tekniskt samråd 7750 kr.