Mobilmeny.

Anmälningspliktiga åtgärder

En åtgärd som inte kräver lov kan kräva en anmälan, alltså vara anmälningspliktig. Det finns anmälningspliktiga åtgärder för en- och tvåbostadshus men också för fabriker, lagerlokaler, butiker och andra anläggningar och byggnadsverk.

De mest förekommande anmälningspliktiga åtgärderna har vi lyft fram och ligger under flikarna till vänster. Det finns fler anmälningspliktiga åtgärder, är du osäker på om åtgärden du ska utföra kräver lov eller anmälan är det bara att höra av dig till oss så hjälper vi dig.

Fyra veckor till beslut

När en anmälan inkommit och handlingarna är kompletta har vi enligt lag fyra veckor på oss att handlägga ärendet. För att skynda på processen är det viktigt att skicka in alla handlingar som vi begär för de olika åtgärderna. Men var lugn, skulle handlingarna inte vara kompletta hör vi av oss.