Mobilmeny.

Strandskyddsdispens

Strandskyddet finns till av två anledningar, långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.

Strandskyddet gäller vid nästan alla sjöar och vattendrag i kommunen. Det skyddade området är mellan 100 meter och 300 meter. Inom detta område får man inte uppföra nya byggnader, anlägga bryggor, schakta, spränga eller fälla träd utan att ansöka om strandskyddsdispens först. Du får heller inte ändra användning av byggnader om det hindrar allmänheten från att vara i området eller utöka din hemfridszon.

Observera att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformat pdf eller jpg.

Följande handlingar måste lämnas in

  • Ansökan om strandskyddsdispens.
  • Situationsplan, i lämplig skala, glöm inte att rita in din hemfridszon (området som är privat på din fastighet)

Att tänka på

  • Ett beslut om strandskyddsdispens kan villkoras, läs igenom beslutet noggrant.
  • Var ute i god tid med din ansökan.