Mobilmeny.
Man som återvinner på Råssa återvinningscentral

Avfall och återvinning

Här hittar du information om Råssa återvinningscentral, återvinningsstationerna, sophämtning, källsortering och slam. 

Kommunen ansvarar enligt lag för omhändertagande av hushållsavfall. Verksamheten finansieras genom avgifter enligt kommunens renhållningstaxa. Kommunen anlitar LBC Borås AB för hämtning av hushållsavfall. Hushållsavfallet körs till Borås och där blir matavfallet biogas och det brännbara avfallet fjärrvärme, el och fjärrkyla.

På följande sidor kan du läsa mer om olika typer av avfall, hur du ska tänka när du källsorterar och vart i kommunen du kan lämna in ditt avfall.

Ska du ansökan om återvinningskort?

Gör detta via webben eller genom att ringa oss.
Du som behöver ansöka om återvinningskort är du som har fritidshus i Bollebygds kommun, företag eller inte har körkort.

Vi skickar kortet hem till dig med post.