Mobilmeny.

Bygglov

Om du vill bygga ett hus eller göra vissa andra åtgärder måste du i de allra flesta fall ansöka om lov hos oss. Detta krävs oavsett om det finns en detaljplan för området eller inte.

Här har vi samlat information om vilka handlingar som vi kräver för de vanligaste åtgärderna.

Observera att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformat pdf eller jpg.

Att tänka på vid ansökan om bygglov

Fasadändring

Inom detaljplanelagt område krävs det oftast bygglov för att ändra byggnadens yttre utseende, en så kallad fasadändring.

När du målar om ditt hus och byter färg, från till exempel gult till rött krävs det bygglov, det gäller även att färgen är godkänd enligt detaljplanen. Du kan även behöva bygglov när du byter fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller när du påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt. Detta kan vara genom att sätta in ett fönster eller sätta igen en dörr.

Följande handlingar måste lämnas in

 • Situationsplan, vanligast i skala 1:400
 • Fasadritningar, i skala 1:100
 • Planritning, i skala 1:100
 • Bygglovsansökan, med NCS-nummer (färgkod)
 • Enkel kontrollplan

Garage eller en carport

Ett garage eller en carport behöver oftast bygglov. Beroende på hur stor byggnationen är kan det räknas som ett attefallshus (högst 25 kvadratmeter) eller i vissa fall vara bygglovsbefriat om det ligger utanför detaljplanelagt område.

Att i ett tidigt skede ha en dialog med grannarna kan underlätta bygglovsprocessen. Om byggnationen avviker från detaljplanen kommer vi att behöva höra grannarna, i ett så kallat grannehörande. Detta gäller även om byggnationen sker utanför detaljplanelagt område, om byggnationen inte är bygglovsbefriad.

En byggnation av ett garage är oftast mer komplicerat än en carport. Beroende på storlek, spännvidd på takstolar och placering kan fler eller färre handlingar och alternativt en kontrollansvarig behövas.

Följande handlingar måste lämnas in

 • Situationsplan, vanligast i skala 1:400
 • Fasadritningar, i skala 1:100, med befintliga och blivande marknivåer (blivande och befintliga)
 • Planritning, i skala 1:100
 • Sektionsritning, i skala 1:100
 • Bygglovsansökan, med NCS-nummer (färgkod)
 • Anmälan om kontrollansvarig (beroende på tillbyggnaden)
 • Lastberäkningar av takstolarna

Hus

Att bygga ett hus är en dyr och lång process. För att förkorta och underlätta handläggningen av ärendet för både dig och oss har vi listat de handlingar som vi behöver ha in för att handlägga ärende så snabbt som möjligt.

Det är skillnad att bygga inom ett detaljplanelagt område och utanför. Detaljplanelagda områden är oftast i centrala delar av kommunen och har klara besked om vad som får byggas, hur stort och utformning.

Vill du bygga utanför ett detaljplanelagt område rekommenderar vi att söka förhandsbesked först.

Att i ett tidigt skede ha en dialog med grannarna kan underlätta bygglovsprocessen. Om byggnationen avviker från detaljplanen kommer vi att behöva höra grannarna, i ett så kallat grannehörande. Detta gäller även om byggnationen sker utanför detaljplanelagt område.

Följande handlingar måste lämnas in

 • Nybyggnadskarta, vanligast i skala 1:400, beställs här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Fasadritningar, i skala 1:100, med befintliga och blivande marknivåer
 • Planritning, i skala 1:100, möblerad, vändmått 1300 mm för rullstolar, avskärmning mellan kök/vardagsrum
 • Sektionsritning, i skala 1:100
 • Bygglovsansökan, med NCS-nummer (färgkod)
 • Anmälan om kontrollansvarig

Tillbyggnad

En tillbyggnad är en form av ändring av en byggnad där en volymökning sker enligt plan- och bygglagen. Den kan vara stor och komplex i flera våningar eller mindre och enklare i form av till exempel en farstukvist. En tillbyggnad kräver oftast bygglov, det finns dock två undatagsfall som redovisas nedanför.

Vill du göra en tillbyggnad på under 15 kvadratmeter krävs det endast en anmälan, det kan du läsa om på sidan om atefallsåtgärder.

Utanför detaljplanelagt område och så kallad sammanhållen bebyggelse kan du utan bygglov göra en tillbyggnad på upp till 50 procent av befintlig byggnadsarea, dock max 50 kvadratmeter. På denna sida kan du läsa mer om olika definitioner och riktlinjer.

Följande handlingar måste lämnas in

 • Situationsplan, vanligast i skala 1:400
 • Fasadritningar, i skala 1:100, med befintliga och blivande marknivåer (blivande och befintliga)
 • Planritning, i skala 1:100, möblerad, vändmått 1300 mm för rullstolar, avskärmning mellan kök/vardagsrum
 • Sektionsritning, i skala 1:100
 • Bygglovsansökan, med NCS-nummer (färgkod)
 • Anmälan om kontrollansvarig (beroende på tillbyggnaden)