Mobilmeny.

Marklov

Ett marklov krävs innanför detaljplanelagt område om marknivån ändras mer än 0,5 meter. Det gäller både vid schaktning och vid uppfyllning av massor.

Det kan också krävas marklov för trädfällning.

Observera att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformat .pdf eller .jpg

Dessa handlingar måste lämnas in:

  • Situationsplan, vanligast i skala 1:400
  • Marksektionsritning, i skala 1:100
  • Marklovsansökan
  • Anmälan om kontrollansvarig (endast vid större arbeten)

Att tänka på: