Mobilmeny.

Marklov

Ett marklov krävs innanför detaljplanelagt område om marknivån ändras mer än 0,5 meter. Det gäller både vid schaktning och vid uppfyllning av massor. Det kan också krävas marklov för trädfällning.

Här har vi samlat information om vilka handlingar som vi kräver för de vanligaste åtgärderna.

Observera att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformat pdf eller jpg.

Följande handlingar måste lämnas in

  • Situationsplan, vanligast i skala 1:400
  • Marksektionsritning, i skala 1:100
  • Marklovsansökan
  • Anmälan om kontrollansvarig (endast vid större arbeten)

Att tänka på