Mobilmeny.

Rivningslov

Rivningslov krävs oftast inom ett område med detaljplan, om inte kommunen minskat lovplikten genom en planbestämmelse. Det kan också krävas utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att rivningslov krävs.

Bygglovsbefriade byggnader, eller delar av byggnader som till exempel skärmtak eller friggebodar kräver inte rivningslov om inte detaljplanen eller områdesbestämmelserna säger något annat.

Utanför detaljplanelagt område krävs det inte rivningslov, men kan ändå krävas en rivningsanmälan.

Följande handlingar måste lämnas in

  • Situationsplan, vanligast i skala 1:400
  • Fasadritningar, i skala 1:100, alternativt foton
  • Rivningsansökan
  • Anmälan om kontrollansvarig (beroende på storlek)
  • Rivningsplan
  • Miljöinventering

Observera att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformat pdf eller jpg.

Att tänka på