Mobilmeny.
Luft och himmel med moln

Buller och luftkvalitet

Det finns en mängd olika förhållande som påverkar människors livskvalitet och hälsa. Buller och luftkvalitet är två vanliga faktorer som kan ha en inverkan på hur människor mår. Buller är den störning som påverkar flest människor, och luften vi andas utomhus och inomhus kan kopplas till en mängd hälsorisker.

Buller

Buller är oönskat ljud av alla möjliga slag, och är ett utbrett miljöproblem i Sverige. Vanliga källor till buller och höga ljudnivåer är väg-, spår- och flygtrafik, fläktbuller i fastigheter, ljud från grannar, industrier, byggnadsarbeten, diskotek och konserter. Ljud som är störande kan påverka hälsan både långsiktigt och kortsiktigt. Det kan vara allt från att det är svårt att uppfatta tal till störd nattsömn, koncentrationssvårigheter och hörselskador.

Luftkvalitet

Luften vi andas är en källa till miljörelaterade hälsorisker för människor. Utomhus är det främst föroreningar och partiklar från vägtrafiken som orsakar hälsoproblem. Inomhus kan luftkvaliteten påverkas av bostadens ventilation eller material i byggnaden. Förekomst av ädelgasen radon kan vara ett hälsomässigt problem i bostäder.

På följande sidor kan du läsa mer om buller och luftkvalitet.

Luft utomhus

Bollebygds kommun har ett samarbete med Luft i Väst som sammanställer resultatet av mätningar luftföroreningar i Bollebygd. Läs sammanställningen under "Dokument och blanketter".