Mobilmeny.

Hälsoskydd

Med hälsoskydd menas åtgärder för att förebygga och undanröja olägenhet för människors hälsa. I Bollebygds kommun arbetar samhällsbyggnadsnämndens bygg- och miljöenhet med hälsoskydd.

Bygg- och miljöenheten arbetar till största delen med att handlägga anmälningar om att starta hygienisk verksamhet och tillsyn över hygieniska verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Vi arbetar även med att utreda klagomål från kommunens innevånare.

På följande sida kan du läsa mer om hälsoskydd och vad som gäller för offentliga lokaler.

Olägenhet

Olägenheter för människors hälsa kan till exempel vara problem i våra bostäder med buller, ventilation, temperatur och drag, fukt och mögel eller radon. Miljöbalken ställer krav på att bostäder är i sådant skick att olägenheter inte uppkommer för de boende. Under Dokument och blanketter hittar du blankett för anmälan om störning.

Observera att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformat pdf eller jpg.