Mobilmeny.
Tatuerare

Offentliga lokaler

Offentliga lokaler är lokaler som många människor har tillgång till. Exempel på sådana är skolor, förskolor, hygien- och vårdlokaler, vandrarhem och idrottslokaler.

Lokaler och anläggningar för de flesta typer av kroppsvård och idrott samt lokaler och anläggningar för tillfälligt boende, vård eller annat omhändertagande behöver inte längre anmälas. Bygg- och miljöenheten har dock fortfarande tillsyn på dessa verksamheter och ställer i samband med inspektion krav på både verksamheten och lokalernas utformning och inredning.

Följande verksamheter ska anmälas till kommunen

Om du startar en verksamhet där det finns  risk för blodsmitta ska detta anmälas till bygg- och miljöenheten. Följande verksamheter ska anmälas:

  • Risk för blodsmitta - fotvård, akupunktur, piercing, tatuering
  • bassängbad - inomhus och utomhus, bubbelpool eller bassängbad
  • Förskolor, skolor, öppna förskolor och fritidshem
  • Solarier.

Observera att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformat pdf eller jpg.

Anmälan av förskola, skola och fritidshem

Enligt miljöbalken är förskolor, skolor och fritidshem anmälningspliktiga verksamheter och de ska uppfylla kraven i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Om man ska starta en förskola, skola eller ett fritidshem ska detta anmälas till miljöenheten. Detta ska göras minst sex veckor innan verksamheten ska starta.

Om verksamheten startar utan att anmälan gjorts ska en miljösanktionsavgift betalas. Det ska även anmälas om verksamheten utökar med nya lokaler eller om du tar över en befintlig förskola eller skola. Tänk även på att andra tillstånd kan behövas till exempel livsmedelshantering, bygglov med mera.

Bygg- och miljöenheten har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Tillsynen finansieras genom avgifter.