Mobilmeny.

Allmänna råd på serveringsställen gällande Covid-19

På grund av ökad smittspridning av Covid-19 gäller sedan 8 december nya allmänna råd på serveringsställen.

Råden är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som riktar sig till dig som bedriver serveringsverksamhet på restaurang, café och liknande. Råden är förslag på åtgärder som du kan göra för att förhindra att trängsel uppkommer i din serveringsverksamhet. Du kan till exempel:

  • Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
  • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme som gör att dina besökare kan hålla avstånd till varandra
  • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra och
  • Använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappsystem

Genom att undvika trängsel minskar risken för smittspridning av Covid-19.

Kommunen ansvarar för tillsyn över allmänna råd i serveringsverksamheter. Om du har några frågor kan du kontakta Bygg-och miljöenheten på telefon 033-4305594 eller via mejl byggochmiljo@bollebygd.se

Läs mer om tillsynsvägledning på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.