Mobilmeny.

Översiktlig planering

Den översiktliga planeringen utgörs av olika långsiktiga planer och dokument. De beskriver hur vi uppnår en långsiktigt hållbar utveckling för såväl den enskilda som för hela kommunen.

Översiktsplanen är det främsta verktyget för den översiktliga planeringen. Översiktsplanen kan också kompletteras med olika tillägg som behandlar särskilda teman, såsom vindbruksplan och cykelplan.

Ibland finns det behov att ta fram fördjupningar av översiktsplanen för ett visst geografiskt område. Detta används främst som ett led i utvecklingen av våra tätorter.

Vad händer just nu?

Arbetet med ny översiktsplan är inlett och beräknas vara slutfört årskiftet 2021/22.

Information om ny översiktsplan