Mobilmeny.

Bostadsförsörjningsprogram

Den 27 april 2017 antog kommunfullmäktige kommunens första bostadsförsörjningsprogram för tidsperioden 2017-2026. Programmet utgör underlag och analys för kommunens framtida bostadsplanering.

Bollebygd är en av många kommuner i Västra Götaland som har ett underskott på bostäder. Kommunen har de senaste åren vuxit kraftigt i befolkning och nya bostäder behöver byggas. Bostadsförsörjningsprogrammet ger en samlad bild över bostadssituationen i kommunen och innehåller vägledande inriktningar för hur kommunen ska utveckla bostadsbeståndet.

Bostadsförsörjningsprogrammet är ett levande dokument som årligen ska följas upp och uppdateras. Du hittar den senaste versionen av programmet under Dokument och blanketter.