Mobilmeny.

Översiktsplan

Översiktsplanen är det främsta verktyget för den översiktliga planeringen.

I översiktsplanen redovisas hur Bollebygds kommunen ska ta hänsyn till och samordna relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Översiktsplanen är vägledande för planeringen i kommunen och för bostadsbyggnation i form av bygglov och detaljplaner. Planen ger även vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska nyttjas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Här kan du läsa mer om den översiktsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som Bollebygds kommun beslutat.

Kontakt

För frågor gällande översiktsplanen, processen, hur man lämnar in synpunkter med mera, kontakta oversiktsplan@bollebygd.se.