Mobilmeny.

Ny järnväg Göteborg-Borås

Den nya järnvägen mellan Göteborg-Borås är en del av den nya stambanan mellan Stockholm och Göteborg.

Trafikverket har tagit fram en lokaliseringsutredning som undersöker var den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås skulle kunna gå. Den ska skickas till regeringen som fattar beslut om vilken korridor som järnvägen kommer att byggas i.

Lokalisering av den nya järnvägen

Den korridor som Trafikverket i första hand föreslår till regeringen innebär att den nya järnvägen ansluter till Västlänken i Almedal och fortsätter sedan söderut parallellt med Västkustbanan, ner till stationen i Mölndal. Vid Rävekärr viker den av österut och går in i en längre bergtunnel. Strax öster om Mölnlycke upphör bergtunneln och järnvägen fortsätter i markplan mot Landvetter flygplats där den går in i en ny bergtunnel. Under flygplatsen byggs en station. Öster om flygplatsen fortsätter den nya järnvägen söder om Bollebygd. Strax öster om Viareds industriområde viker en bibana av norrut mot centrala Borås och ett stationsläge för regionaltågen mot Göteborg vid befintlig station Borås C. Huvudbanan fortsätter österut till ett stationsläge vid Osdal för tåg mot Jönköping och Stockholm.

Mer om projektet och de senaste nyheterna om nya järnvägen Göteborg-Borås. Länk till annan webbplats.

Bollebygd

Arbetet med att utreda exakt var den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås ska byggas har delats upp i flera delsträckor. Trafikverket kommer att påbörja arbetet med att ta fram en järnvägsplan för Bollebygd i början av 2023.

Det är under detta skede som Trafikverket ska komma fram till var den nya järnvägen ska byggas. Men exakt vilka fastigheter som kommer att beröras och hur är oklart idag. Området (korridoren) är större än den yta som behövs för järnvägen. Förslag på sträckning inom korridoren kan visas först när det är dags för samråd.

Aktuellt om järnvägsplanen för Bollebygd. Länk till annan webbplats.

Källa: Trafikverket