Mobilmeny.

Felanmälan - gator och utemiljö

Här kan du anmäla fel som du har upptäckt, till exempel på kommunens gator, gång- och cykelvägar, lekplatser, badplatser eller vatten. Det kan vara en trasig gunga på lekplatsen, ett hål på gång- och cykelvägen, en trasig lampa i en lyktstolpe eller stopp i avloppet.

Felanmälan gator och vägar

Om du vill anmäla fel på en gata eller väg är det bra om du först kontrollerar att det är kommunen som ansvarar för vägen/gatan. För att se om gatan är kommunal tittar ni på kommunens snöröjningskartor för respektive tätort. Kommunen vinterväghåller endast kommunala gator. Förutom Bollebygds kommun har Trafikverket Länk till annan webbplats. och enskilda vägföreningar ansvar för gator och vägar i kommunen.

Felanmälan vatten och avlopp

Du kan anmäla fel genom formuläret nedan när det gäller kommunalt vatten och avlopp. Vid problem med vatten eller avlopp på kvällar och helger kan du kontakta kommunens VA-jour. Läs gärna mer om vad som gäller om du har enskilt avlopp.

Anmäl fel

Anmäl ett fel genom att fylla i formuläret. Det går till vår kundtjänst inom det tekniska området. Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna informera dig om ditt ärende och för att kunna kontakta dig om vi behöver komplettera informationen. Vi sparar dessa uppgifter så länge de behövs för att hantera din felanmälan. För att hantera dina kontaktuppgifter behöver vi ditt samtycke, som du kryssar för längst ner i formuläret. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats finns under "Om webbplatsen".

Inom vilket av följande områden har du upptäckt felet?
Inom vilket av följande områden har du upptäckt felet?
Natur, parker och bad
Natur, parker och bad


Avfall
AvfallKommunalt vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp


Gatubelysning
Gatubelysning
Gator, torg, gång- och cykelvägar
Gator, torg, gång- och cykelvägar


Kontaktuppgifter * (obligatorisk)