Mobilmeny.

Synpunkter och förslag

Här kan du lämna synpunkter, kritik eller förslag på hur våra verksamheter i kommunen kan bli ännu bättre. Dina synpunkter är värdefulla, eftersom de ger oss idéer om vad vi kan förbättra och en chans att rätta till det som inte fungerar bra.

Du kan självklart också framföra dina synpunkter direkt till den personal som utför den tjänst du har synpunkter på.

Lagligt krav inom flera områden

Inom flera områden finns det lagar som säger att kommunen är skyldig att ta emot och utreda synpunkter/klagomål.

Inom området barn och utbildning finns det krav i Skollagen (2010:800 kap 4 § 8) att det ska finnas skriftliga rutiner för att kunna ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Huvudregeln är att klagomålet i första hand ska lämnas till ansvarig rektor, förskolechef eller motsvarande ledningsfunktion.

Inom området omsorg och stöd står det i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9, 5 kap) att vårdgivaren är skyldig att ta emot och utreda synpunkter/klagomål. Dessa ska sammanställas och analyseras i syfte att se mönster eller trender som pekar på brister i verksamhetens kvalitet. Samma krav finns på den kommunala hälso- och sjukvården (hemsjukvården).

Lämna synpunkter och förslag

Du lämnar dina synpunkter genom att fylla i formuläret på den här sidan (gäller inte synpunkt/förslag inom området Omsorg och stöd).

Du kan själv välja om du vill bli kontaktad av ansvarig tjänsteman. Vi hanterar i så fall dina kontaktuppgifter så länge de behövs för att hantera ditt ärende. Läs mer om vad som händer med dina synpunkter.

Synpunkter/förslag inom området Omsorg och stöd

För synpunkter inom området Omsorg och stöd (det vill säga äldreomsorg inklusive hemsjukvård, funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg) använder vi ett externt rapportsystem. För att lämna din synpunkt, klicka på knappen nedan.

Patientnämnden

Du kan också vända dig till patientnämnden om du vill ha stöd i kontakten med vården. Du kan få information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs.
Det går bra att vara anonym i kontakten med patientnämnden och på samma sätt som i hälso- och sjukvården råder sekretess.
Utredarna har bred kunskap och erfarenhet av hälso-, sjuk- och tandvård samt juridik. Det kostar inget att vända sig till patientnämnden.
Läs mer om patientnämnden på Västra Götalandsregionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Här kan du lämna dina synpunkter

Vilket av följande områden har du synpunkter på? * (obligatorisk)
Vilket av följande områden har du synpunkter på?Gäller din synpunkt området Omsorg och stöd, se ovan för information under rubriken "Lämna synpunkter och förslag".

Jag vill bli kontaktad * (obligatorisk)
Jag vill bli kontaktad


Dina kontaktuppgifter (valfritt)
Dina kontaktuppgifter (valfritt)Vad händer med mina synpunkter?

  • Inkommen synpunkt eller förslag registreras och diarieförs.  
  • Vi utser en handläggare, som ska hantera ärendet.
  • Handläggaren skriver svar. Vårt mål är att du ska ha fått svar på dina synpunkter inom tre veckor, förutsatt att du har lämnat kontaktuppgifter.
  • Det finns ingen möjlighet att överklaga synpunkter, men upplever du att situationen inte blir bättre går det bra att kontakta oss igen. Hänvisa då till det ärendenummer som finns i bekräftelse och svar.

Vem tar emot mina synpunkter?

Alla som arbetar i Bollebygds kommun ska kunna ta emot en synpunkt. Synpunkter ska fångas upp så nära berörd verksamhet som möjligt. Det innebär att alla anställda ska ta emot synpunkter inom det egna verksamhets-/ansvarsområdet och i möjligaste mån synpunkter som rör andra verksamheter inom kommunen. Ambitionen är att synpunktslämnaren inte ska behöva slussas vidare i organisationen.

Vad ingår inte i synpunktshantering?

Inkomna synpunkter ersätter inte medborgarens rätt att överklaga ett myndighetsbeslut enligt förvaltningslagen. Det innebär att överklaganden av myndighetsbeslut inte hanteras inom synpunktshanteringen, inte heller frågor som rör kommunens arbetsgivaransvar.