Mobilmeny.
Bollebygdskolan F6

Grundskola

Grundskolan är en stor och viktig del av ditt barns uppväxt och utveckling. I Bollebygd ger vi ditt barn kunskap, trygghet och en stabil plattform inför fortsättningen av livet. Läroplanen anger skolans värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer. Förutom detta finns för varje enskilt ämne en nationellt fastställd kursplan.

I Bollebygds kommun finns fyra kommunala grundskolor för förskoleklass till årskurs 6 - Bollebygdskolan F-3, Bollebygdskolan 4-6, Töllsjöskolan och Örelundskolan. Därutöver finns en kommunal grundskola för årskurs 7-9 - Bollebygdskolan 7-9. Augusti 2021 startade Bollebygds grundsärskola.

I kommunen finns en fristående grundskola för förskoleklass till årskurs 6 - Gaddenskolan.