Mobilmeny.

Vuxenutbildning

Vill du börja studera för att få gymnasiebehörighet, utvecklas i ditt arbete, bli behörig till högskolestudier eller kanske för din personliga utveckling? Bollebygd erbjuder i samarbete med, i förstahand Borås kommun, vuxenutbildning. Men du kan själv välja vilken kommun du vill läsa i.

Vem kan läsa på vuxenutbildningen

På Vuxenutbildningen får du läsa från och med hösten det år du fyller 20. Är du under 20, men har slutbetyg från gymnasiet, eller studiebevis är du också välkommen. SFI kan du läsa från och med hösten det år du fyller 16.

Inom Vuxenutbildningen kan man studera på flera olika nivåer

  • Vuxenutbildning på grundläggande nivå (motsvarande grundskolan), för dig som saknar slutbetyg från åk 9 i ett eller flera ämnen.
  • Vuxenutbildning på gymnasial nivå (motsvarande gymnasieskolan), för dig som saknar gymnasieexamen i ett eller flera ämnen. Du kanske behöver komplettera din behörighet inför ansökan till yrkeshögskola/högskola/universitet, eller har en utländsk utbildning som behöver kompletteras med kunskaper och betyg motsvarande svensk gymnasieutbildning.
  • Yrkes och lärlingsutbildningar. Bollebygd ingår i en statlig satsning där vi samarbetar med de andra kommunerna i Boråsregionen, för att erbjuda en möjlighet att gå en yrkesutbildning. Du kan söka avgiftsfria och studiemedelsberättigade yrkesutbildningar som anordnas på olika orter inom regionen. Se aktuella utbildningar och gör din ansökan på www.brvux.se Länk till annan webbplats.
  • Yrkeshögskoleutbildningar
  • Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
  • Särskild utbildning för vuxna (Särvux)