Mobilmeny.

Arrangörer och utbildningar

Det finns olika vägar att gå som vuxen om man vill studera. Du kan läsa på högskola eller universitet, folkhögskola, studieförbund eller kommunal vuxenutbildning.

Studie- och yrkesvägledning

Om du har tankar på att börja studera och vill prata med en studie- och yrkesvägledare, SYV, är du välkommen att kontakta Bollebygds SYV för ett samtal. Kanske har du frågor om utbildningsvägar och behörigheter till högre studier eller så kanske du bara vill ha någon att bolla dina tankar och funderingar med? Hör av dig per mail eller telefon så bokar vi in ett möte.

Du kan även vända dig direkt till studie- och yrkesvägledningen på den skola du ansöker till.

Du väljer den form som passar dig bäst och du kan kombinera arbete med studier. Klassrumsundervisning, distansutbildning, flexibla kursstarter och dag- och kvällskurser. Antagning sker flera gånger under året och du har även möjlighet att läsa vissa kurser under sommaren. Gå in och läs om utbudet på kommunernas hemsidor.

Ansökan

Du anmäler dig till den vuxenutbildning som passar dig bäst och gör ansökan direkt på respektive anordnares hemsida. När du skapat dig ett konto och fyllt i ansökan och svarat på alla frågor skickar du din ansökan till din hemkommun för beviljande.

Bollebygds kommun måste godkänna din ansökan och tala om för anordnande kommun att vi bekostar din utbildningsplats.

Skicka ansökan på mail till:

Kristina.knutsson@bollebygd.se eller till Jessica.lindh@bollebygd.se

Alternativt skicka den per post till:

Vuxenutbildningen 517 83 Bollebygd

Sökanden prioriteras efter de punkter som Utbildningsnämnden kommit fram till, där man främst tittar på tidigare utbildning, mål med studier, behörighetskomplettering m.m.

När Bollebygds kommun godkänt att betala för utbildningen, skickar vi den vidare till utbildningsanordnaren och de meddelar sedan dig om du kommit med på kursen eller inte.

Prövning och validering

Vid prövning bedöms dina kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper.

Tänk på att en prövning kostar 500 kronor och du kan endast göra prövning på en kurs per gång.

Om du har kunskaper i ett ämne kan du få betyg genom att göra prövning på hela kursen. Prövning kan även ske om du har gått kursen men då inte fått godkänt betyg, som F eller IG. Detta gäller alla nuvarande kurser inom ungdomsgymnasiet och komvux. Du kan däremot inte längre pröva för betyg i en äldre kurs, som Svenska A, B eller C. Prövningen sker både genom muntlig och skriftlig tentamen och i vissa kurser ska du även göra en skriftlig rapport, som lämnas in innan den skriftliga prövningen äger rum.
I ämnena naturkunskap, biologi, fysik och kemi görs också en laborativ prövning.
Den muntliga prövningen äger rum efter överenskommelse med prövningsförrättande lärare.

Datum för prövning finns att läsa på respektive anordnares hemsida där du även anmäler dig.

Anpassad Vuxenutbildning

Är för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter beroende på utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism.

Du kan läsa på två nivåer

  1. Grundläggande nivå. Den motsvarar den anpassade grundskolan.
  2. Gymnasial nivå. Den motsvarar den utbildning du kan läsa inom anpassad gymnasieskola

Du har rätt att läsa på komvux som särskild utbildning från och med hösten det år du fyller 20 år.

För mer information se www.boras.se/vux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.