Mobilmeny.
Lekplats på Odengårdens förskola

Förskola och barnomsorg

Förskoleverksamhet är en samlad beteckning på verksamheter som riktar sig till barn mellan 1-5 år. Den bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg omfattar dels familjedaghem men kan också bedrivas i andra former exempelvis som en flerfamiljslösning där flera familjer samarbetar om att ta hand om varandras barn.

I dagsläget finns ingen pedagogisk omsorg att erbjuda i Bollebygds kommun.

Kommunal förskoleverksamhet

Det finns sju kommunala förskolor i kommunen, i centralorten finns Ekdalen, Eriksgården, Krokdal, Nolån och Odensgårdens förskolor. I Olsfors finns Söråns förskola och i Töllsjö Nya Slättängsgårdens förskola.

Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Ledande styrdokument för utbildningen är förskolans läroplan, Lpfö18 och Skollagen. Läroplanen anger förskolans värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer.

Administration

Administrationen för förskolan är placerad på Bollebygdskolan F-9 i centrala Bollebygd. Det är hit du vänder dig med frågor om ditt barns placering, val av förskola m.m.