Mobilmeny.

Anpassade skolformer

Anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå samt gymnasial nivå är egna skolformer.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola ska ge elever, som bedöms att inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning, en utbildning som är anpassad för dem. Utbildningen ska dels ge eleverna kunskaper och värden, dels utveckla deras förmåga att tillägna sig dessa.

Anpassad gymnasieskola

Utbildningen i anpassad gymnasieskola är till för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans mål därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Den anpassade gymnasieskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en, för dem anpassad, utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Komvux som anpassad utbildning

För vuxna elever med intellektuell funktionsnedsättning finns motsvarade inom komvux som anpassad utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå.