Mobilmeny.
Matematikbok

Gymnasium

Bollebygd har ingen egen gymnasieskola utan köper platser av andra kommuner.

Bollebygd samverkar främst med gymnasieskolorna i Sjuhärad och Härryda och det är på dessa skolor som de flesta av Bollebygds ungdomar studerar under sina gymnasieår.

Som elev har du rätt att söka till vilken skola och kommun du vill men det är mottagande kommun som avgör om du blir mottagen i första eller andra hand. Du kan söka till alla riksrekryterande utbildningar och till alla friskolor i hela Sverige och bli förstahandsmottagen men söker du till en kommunal skola som Bollebygd inte har avtal med så blir du mottagen först om det finns platser kvar efter att ortens egna ungdomar blivit antagna.

Bollebygd har inga avtal med GR, Göteborg med kranskommuner, vilket innebär att vi kan söka till kommunala skolor där men måste vara förberedda på att få avslag på vår ansökan om inte särskilda skäl finns. Vill du åberopa Särskilda skäl för att kunna prövas i första hand kan du bifoga en ifylld blankett med din ansökan. Blanketten hittar du på www.gymnasievalsjuharad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.