Mobilmeny.
Matematikbok

Gymnasium

Bollebygd har ingen gymnasieskola med nationella program, utan köper gymnasieplatser i andra kommuner. Bollebygd samverkar främst med gymnasieskolorna i Sjuhärad och Härryda och det är på dessa skolor som de flesta av Bollebygds ungdomar studerar under sina gymnasieår.

Som elev har du rätt att söka till vilken skola och kommun du vill men det är mottagande kommun som avgör om du blir mottagen i första eller andra hand. Du kan söka till alla riksrekryterande utbildningar och till alla friskolor i hela Sverige och bli förstahandsmottagen, men söker du till en kommunal skola som Bollebygd inte har samarbetsavtal med, så blir du mottagen först om det finns platser kvar efter att ortens egna ungdomar blivit antagna.

Bollebygd har inga avtal med GR, Göteborg med kranskommuner, vilket innebär att vi kan söka till kommunala skolor där, men måste vara förberedda på att få avslag på vår ansökan om inte särskilda skäl finns. Vill du åberopa Särskilda skäl för att kunna prövas i första hand kan du bifoga en ifylld blankett med din ansökan. Blanketten hittar du på www.gymnasievalsjuharad.se

Studie- och yrkesvägledning

I Bollebygd finns en studie- och yrkesvägledare SYV som har sitt rum på Bollebygdskolan 7-9.

SYV hjälper gärna alla kommunens invånare med vägledning inför studier och yrkesval. För eleverna i grundskolan erbjuder SYV enskilda samtal, gruppsamtal, information i klass, studiebesök på gymnasieskolor, föräldrainformation m.m. som en hjälp inför valet till gymnasiet. Bollebygdskolans Framtidsdag, med yrkes- och gymnasiemässa, samt elevernas praoperioder i åk 8 och 9, kan också vara en hjälp inför val av studier och yrke.

Om du, ungdom eller vuxen, funderar på att börja studera och vill ha någon att bolla tankar med, är du välkommen att kontakta Bollebygds SYV för att boka ett samtal. Tillsammans vidgar vi vyer, rätar ut frågetecken och tar reda på vad som krävs för att just du skall nå dina mål. Välkommen att höra av dig till Jessica Lindh