Mobilmeny.
Nya slättängs förskola

Förskolor i kommunen

I Bollebygds kommun finns sju förskolor. En förskola finns i Olsfors, en i Töllsjö och fem i centralorten Bollebygd.

Söråns förskola

Söråns förskola är en förskola där alla är välkomna. Sörån ligger i samhället Olsfors i Bollebygds östra del, vilket innebär att man har naturen väldigt nära sig. Vi har en stor gård, som utmanar och väcker barnens nyfikenhet och stimulerar deras motoriska utveckling. Gården är varierad och kuperad med bland annat grönområden och buskar.

På Sörån sker det ett ständigt lärande där barnens intressen och erfarenheter står i fokus. Förskolan består av Sagoslottet där barn mellan 1-3 år går. Trollstigen och Skattkammaren består av barn mellan 3-5 år.

Besöksadress: Boråsvägen, 517 71 Olsfors Länk till annan webbplats.

Nya Slättängsgårdens förskola

I Töllsjö, 16 km norr om Bollebygd, ligger Nya Slättängsgårdens förskola.

Nya Slättängsgården är beläget mitt i Töllsjö med naturen runt knuten. Förskolan har rymliga och funtionella lokaler. Varje dag serveras mat lagad i det närbelägda KRAV-godkända skolköket. Pedagogerna jobbar med ett måltidspedagogiskt förhållningssätt i vardagen.

Vi är en förskola där vi strävar efter lärande och utveckling så att alla ska kunna nå så långt som möjligt. Undervisningen sker både planerat och spontant och utgår alltid från barnen. Det är för oss av stor vikt att alla är trygga och trivs på vår förskola samt att vi visar respekt för varandra och ser att olikheter berikar.

Nya Slättängsgårdens förskola har tre avdelningar, Lejonet, Lodjuret och Tigern.

Besöksadress: Horsaredsvägen 2-4, 517 70 Töllsjö Länk till annan webbplats.

Ekdalens förskola

I vår utbildning har vi fokus på det livslånga lärandet, där omsorg, undervisning, lärande och lek bildar en helhet. Till grund för vår utbildning och undervisning ligger våra värdeord:

Trygghet, Förhållningssätt, Respekt och Hänsyn

På förskolan värnar vi om lekens betydelse där tid och utrymme erbjuds. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra pedagogiska lärmiljöer så att de är anpassad efter barnens intressen och behov. Vi vill att alla barn ska känna nyfikenhet, trygghet och utmanas i sitt lärande.

Ekdalen består av två hemvister - Mullvaden där barn mellan 1-3 år går och Igelkotten för barn mellan 3-5 år.

Besöksadress: Ekedalsvägen, 517 36 Bollebygd Länk till annan webbplats.

Odensgårdens förskola

I vår utbildning har vi fokus på det livslånga lärandet där omsorg, undervisning, lek och lärande bildar en helhet. Våra ledord är: Trygghet, Empati och Lärande. I vår undervisning utgår vi från Läroplanen för förskolan, Lpfö18.

Vår vision - förskolan där alla kan

Varje dag på förskolan ska vara rolig och meningsfull. Genom lek ges barnen möjlighet att utforska och lära i en trygg och spännande lärmiljö tillsammans med medforskande pedagoger. På förskolan lär sig både liten som stor om livet, om fenomen, om sig själv och om andra. Vi arbetar utifrån barnlitteraturen och med ett bokprojekt utifrån samma barnbok på hela förskolan.

Vi har en stor gård som utmanar och väcker barnens nyfikenhet och stimulerar deras motoriska utveckling. Gården är varierad och kuperad med bland annat grönområden, buskar, ett litet klätterträd, gungor, sandlåda, cykelslinga och klätterställning. Vår innemiljö erbjuder rymliga utrymmen för barnen att vara på för lek med flera barn tillsammans eller lite mer enskilt.

Förskolan har fyra hemvistet - två för yngre barn och två för äldre barn. Förskolan har också ett eget tillagningskök, där all mat lagas från grunden.

Besöksadress: Lokes Väg 9, 517 36 Bollebygd Länk till annan webbplats.

Eriksgårdens förskola

Eriksgårdens förskola är belägen i villaområdet Erikstorp i utkanten av Bollebygds centralort.

Förskolan består av tre kuber, Nyfikenheten, Möjligheten och Utmaningen. I varje kub finns en yngre- och en äldre avdelning. I mitten av förskolan finns ett gemensamt utrymme ”torget” där barnen erbjuds olika möten och aktiviteter. På torget finns också den gemensamma matsalen där barnen äter i olika omgångar. Förskolan har ett eget tillagningskök som är Krav-certifierat.

Eriksgården erbjuder en gård för de yngre barnen och en för de äldre och i närområdet finns tillgång till flera lekplatser samt skogen.

Förskolans vision är:

  • Eriksgården är en förskola där alla är välkomna, det finns en gemenskap mellan barn, pedagoger och föräldrar.
  • Alla som vistas på förskolan ska känna sig trygga och uppleva
  • att vi visar omtanke för varandra, för detta har vi ett gemensamt ansvar.

På Eriksgården sker det ständigt ett lärande och att vara en del av denna förskola är utvecklande för barn, pedagoger och föräldrar.

Lärandet sker i olika utmanande miljöer, såväl inomhus som utomhus. Lärandet sker genom processer med utgångspunkt i barnens behov, erfarenheter och intressen.

Vi vill att alla barn på Eriksgårdens förskola ska uppmuntras till nyfikenhet, bli utmanade och se möjligheter!.

Besöksadress: Skräddaregårdsvägen 22, 517 37 Bollebygd Länk till annan webbplats.

Krokdals förskola

Ni hittar oss centralt i Bollebygd, granne med Bollebygdsskolan. Vår förskola består av sex avdelningar uppdelade i 1-3 och 3-5 årsgrupper. Avdelningarna är uppkallade med inspiration
av Astrid Lindgrens folkkära sagor, här hittar ni Körsbärsdalen, Saltkråkan, Junibacken, Katthult, Mattisborgen och Villa Villekulla.

Visionen på Krokdals förskola är tydlig och väl förankrad i verksamheten, alla barn ska ges en likvärdig utbildning med hög kvalitet. Här arbetar engagerade förskollärare och
barnskötare med ledning av rektor och utbildade processledare för att ge barnen en god grund för utveckling och lärande.

Hos oss arbetar vi dagligen med alla områden ur förskolans läroplan där leken är vårt viktigaste verktyg och ett centralt inslag genom hela vår undervisning.
Vi vill bidra till ett lustfyllt lärande genom nyfikenhet, glädje och meningsskapande. För att tydliggöra vårt arbete dokumenterar vi läroprocesserna med hjälp av ett årshjul som finns synligt för både barn och vårdnadshavare i vår gemensamma hall.

Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. På Krokdals förskola har vi ett ständigt pågående arbete med aktiva åtgärder. Vi kvalitetssäkrar kontinuerligt för att främja öppenhet, demokrati, solidaritet och grundläggande värderingar.

Besöksadress: Krokdalsvägen 21, 517 34 Bollebygd Länk till annan webbplats.

Nolåns förskola

Nolåns förskola ligger alldeles bredvid Bollebygdskolan i Bollebygd. Förskolan invigdes 2019 och har stora ljusa lokaler med inspirerande och kreativa lärmiljöer. Vi har fyra hemvister; Upptäckarna 1-3 år, Uppfinnarna 1-3 år, Äventyrarna 3-5 år och Utforskarna 3-5 år.

Förskolan har en gemensam gård med stora grönytor och nybyggda lekredskap. När vi inte är ute på vår gård, går vi gärna på upptäcksfärd i vår närmiljö.

Vi arbetar projektinriktat i mindre grupper för att nå målen som finns i förskolans läroplan. Miljöerna på hemvisterna utvecklas ständigt för att de ska vara anpassade efter barnens intressen, väcka nyfikenhet och lärande.

Förskolan har ett eget tillagningskök, med kökspersonal som lagar all mat från grunden.

Förskolans vision:

  • På vår förskola ska alla känna sig delaktiga och ha inflytande över sin vardag.
  • Trygghet, glädje och ett utforskande arbetssätt bidrar till ett lustfyllt lärande.
  • Genom likabehandling ser vi alla människors lika värde och möjliggör att alla får vara sitt bästa jag.

Besöksadress: Krokdalsvägen 21, 517 34 Bollebygd Länk till annan webbplats.