Mobilmeny.

Studiestöd

Du som studerar vid vuxenutbildningen, har rätt att söka studiestöd från CSN. (Gäller inte dig som går SFI)

För att kunna få studiemedel måste du studera på grundskole- eller gymnasienivå eller högre nivå och då kan du söka studiemedel från och med höstterminen det året du fyller 20 år. Om du studerar på Yrkeshögskolan finns ingen nedre åldersgräns för att få studiemedel. Utbildning Svenska för invandrare, SFI, ger inte studiemedel.

Rätten till studiemedel begränsas successivt från och med det år du fyller 51 år och den övre åldersgränsen för att få studiemedel är det år du fyller 60 år.

Studiemedel beräknas per kalendervecka. Studietakten kan vara 50, 75 eller 100 %. Studietakten bestäms utifrån hur många poäng som du i genomsnitt läser per vecka.

100 % = 20 poäng
75 % = 15-19 poäng
50 % = 10-14 poäng

Begränsning av studiemedel

Läser du på grundläggande nivå har du möjlighet att få studiemedel 40-100 veckor och på gymnasienivå 80-120 veckor. För mer information kontakta CSN på tfn 0771-27 60 00 eller besök CSN:s hemsida.

Information på andra språk

Har du svårt att ta till dig information om studiestöd på svenska? Du vet väl om att det finns enkla informationsblad om studiemedel och studiehjälp översatta till nio olika språk? På csn.se går det också att se en film om studiemedel på olika språk .

Studiestartstöd

Studiestartstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därmed öka chanserna till jobb. Det är din hemkommun som beslutar om du ska få ansöka om bidraget. Kontakta kristina.knutsson@bollebygd.se vid en ansökan.

Här är några av de krav som du behöver uppfylla för att ha rätt till studiestartsstöd. Du kan läsa mer om kraven på csn.se Studiestartsstöd – för dig som är arbetslös - CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Du är 25-60 år
  • Du är arbetslös och har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader
  • Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete. Detta bedöms av din hemkommun.
  • Du har inte haft studiemedel under de senaste tre åren
  • Du ska studera på minst 50 procent i minst tre veckor

Om du har studielån sedan tidigare får du inte ligga efter med din betalning. Kontakta CSN om du har frågor om detta.

Som längst kan du få studiestartsstöd i 50 veckor om du studerar på heltid. Om du studerar på halvtid motsvarar det 100 veckor.

Dela på Facebook