Närbild på person som arbetar vid en bärbar dator

Bredband

Tillgången till snabbt och stabilt bredband har en avgörande betydelse för att kunna utveckla digitalisering.

Under 2019 drog Telia tillbaka sin planerade fiberutbyggnad till vissa områden i Bollebygds kommun. Så sent som i december 2018 var planen att de skulle kunna bygga ut så att bredbandsmålet för 2020 skulle uppnås, dvs att ”minst 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet av minst 100 Mbit/s”.

Kommunens hållning är att marknaden skall bygga ut fiber på kommersiella grunder och Telias tidigare hållning var att de kunde göra just detta. Bollebygds kommun fortsätter att arbeta för att så många som möjligt av kommunens invånare ska få tillgång till fiber. Kommunen fortsätter därför att föra dialog med Telia och andra kommersiella aktörer och undersöker också andra möjligheter till fortsatt bredbandsutbyggnad.

Kommunen har tagit initiativ till att ansöka om medverkan i Bredbandslyftet, som är regeringens satsning för att hjälpa kommuner. Kommunen har fått ett positivt besked på ansökan och kommer i slutet av mars 2020 att träffa representanter från Bredbandslyftet. Bredbandslyftet är ett program för vägledning som kan hjälpa kommunen att se över strategiska val som gjorts och hitta en ny eller justerad inriktning som främjar bredbandstillgången i kommunen.

Via Bredbandslyftet, som även syftar till att skapa förutsättningar för samverkan och erfarenhetsutbyte kring bredbandsutbyggnad i regionerna, kartläggs kommunens nuvarande situation och de bistår med att göra en uppskattning av det återstående investeringsbehovet för bredbandsutbyggnaden.

Möjligheten för invånare och företagare att ha tillgång till ett snabbt, stabilt och robust bredband är en strategiskt viktig fråga för kommunen.


Bredbandsstrategi

Bollebygds kommun tog under 2015 fram en bredbandsstrategi för kommunen, som bland annat innehöll mål om andelen anslutna till år 2020. Under 2018 har kommunen höjt dessa mål ytterligare.

Målet som antogs 2015 var att till 2020 skulle 90 % av hushållen och företagen har tillgång till bredband med en hastighet på 100 Mbit per sekund. Under 2018 höjde man målet till 95 procent. Möjligheten för hushåll och företag att ha tillgång till ett snabbt och stabilt bredband är en viktig fråga för kommunen.

Bollebygds kommuns bredbandstrategilänk till annan webbplats hittar du under dokument och blanketter.

Framtidens fibernät

Det gamla kopparnätet kommer på sikt att ersättas med fibernät. Detta pågår för fullt i hela Sverige.

Vissa långt ut belägna fastigheter kommer att erbjudas trådlöst alternativ när deras kopparnät släcks ner. Det kan ske med antenn på fastigheten om mobilnätet inte räcker till. Du kan läsa mer om fiber på Telias webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och på Zitius webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster under "relaterad information".


Vad betyder fiber?

När vi säger "fiber" menar vi fiberanslutning.

  • Fibernätet: Byggs över hela Sverige för att ersätta telefonnätet av koppar
  • Fiberanslutning: Fiberkabel + utrustning som ansluter fastighet till fibernätet
  • Fibertjänster: Abonnemang, det vill säga bredband, tv och hemtelefoni via fiber

Vad är fiber?

I fiberkablar skickas data som ljus genom glastrådar istället för som ström genom koppartrådar. Det innebär att fiber, till skillnad från koppar, ger närapå obegränsad hastighet.

Dessutom påverkas inte fiber av väder, avstånd till telestation eller att grannarna surfar.

Varför ska jag skaffa fiber?

Bra uppkoppling är nästan lika viktigt som vatten och el. Men gränsen är nådd för vad det gamla kopparnätet klarar av. Bara mobilnätet räcker inte till.

Med fiberanslutning och bredband via fiber kan du koppla upp hur många skärmar och apparater som helst, utan att ditt internet blir långsammare eller går ner.

Under "relaterad information" hittar du länkar till andra myndigheter och aktörer som informerar om bredbandsutbyggnaden, hur det fungerar och vilka lagar och regler som gäller.