Mobilmeny.
Närbild på person som arbetar vid en bärbar dator

Bredband

Tillgången till snabbt och stabilt bredband har en avgörande betydelse för att kunna utveckla digitalisering.

Bredbandsutbyggnad

Open Infra Core AB ska påbörja och genomföra bredbandsutbyggnad under åren 2020-2022. Det handlar om cirka 1 000 hushåll på Bollebygds kommuns landsbygd som fortfarande saknar fiber. Det är framförallt de nordöstra och sydliga delarna av kommunen som är berörda. Ett samverkansavtal tecknades mellan Bollebygds kommun och Open Infra den 30 april 2020. 

Bredbandsstrategi

Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi för Sverige som Bollebygds kommun ställer sig bakom. Målet med strategin är att 95 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med minst 100Mbit/s senast år 2020. År 2025 är målet att 98 % av Sverige ska ha tillgång till 1Gbit/s.

Bakgrund

År 2015 tecknade kommunen ett samverkansavtal med TeliaSonera för utbyggnad av bredband. Arbetet försenades då det visade sig vara mer kostsamt än beräknat för Telias nätbolag att dra fram fiber i vissa delar av kommunen. Det avtal som nu tecknats kan ses som en komplettering till avtalet med TeliaSonera för att möjliggöra god bredbandstäckning på landsbygden i enlighet med regeringens bredbandsmål.

Bredbandsutbyggnaden är en strategiskt viktig fråga för kommunen då tillgång till ett snabbt, stabilt och robust bredband är viktigt ur demokratisynpunkt.