Mobilmeny.
Fiskhandlare på torget räcker över varor till en kund

Torghandel och allmänna platser

Bollebygds kommun upplåter delar av Gästgivartorget i Bollebygd för torghandel. Köpmännen i Bollebygd är ansvariga för torghandeln i samarbete med Bollebygds kommun. Här hittar du information om tillstånd och regler och formulär för ansökan om torgplats.

Torghandel får ske på följande tider:

  • Torsdag - fredag klockan 8.00 - 19.00
  • Lördag klockan 9.00 - 16.00

På påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton får torghandel inte pågå efter klockan 13.00. För torghandel finns särskilda ordningsföreskrifter som reglerar när torghandel får bedrivas, enligt vilka grunder torgplatser fördelas etcetera.

Den som upplåter plats för torg- och marknadshandel är enligt lag skyldig att föra anteckningar om namn, personnummer, adress och telefonnummer för den som platsen upplåts till. Du måste därför lämna dessa uppgifter vid ansökan om torgplats.

Information om ansökan, avgifter och regler finns i högerkolumnen.