Mobilmeny.

19 december 2023

Ny avfallstaxa från 1 januari 2024

Avfallstaxan höjs enligt konsumentprisindex

Från 1 januari 2024 höjs avfallstaxan med på 6,5%. Avtalen som kommunen har med entreprenörer som tömmer hushållssopor, slambrunnar, grovavfall och farligt avfall på Råssa återvinningscentral höjs enligt avtal med fastställda index och dessa kostnadsökningar gör att vi måste höja taxan för att kunna få en budget i balans på avfallskollektivet. Renhållningstaxan ska täcka verksamhetens kostnader och verksamheten ska över tid gå plus minus noll.

Finns det något jag kan göra för att påverka min avfallstaxa?
Du kan påverka din avfallstaxa, allt beror på hur bra du sorterar ditt avfall. Kan du hitta sätt att förbättra din sortering så finns det möjlighet att gå ned i både kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Har du frågor om de olika alternativen vänd dig till Tekniskas kundtjänst på telefon: 033-430 56 00 eller via e-post tekniska@bollebygd.se