Mobilmeny.


Skogsavverkning i Olsfors

Planerad avverkning under vecka 19

Planerad avverkning i Olsfors, berörda gator som ligger i nära anslutning till avverkningen är Brådstupsvägen, Berghällsvägen och fastigheter längst Övrevägen. Där kommunen äger en smal remsa mellan den planerade avverkningen och närmastes på respektive gata. Kommunen kommer därför att ta bort träden som vi äger på denna smala remsa för att förhindra att de blåser ner efter att grannfastigheten har avverkat på sin fastighet.