Stöd till arbetssökande

Arbetsmarknadsenheten kan stötta dig som är arbetssökande. Här kan du få hjälp med vägledning samt upprätta CV och personligt brev.

Vi hjälper dig som är arbetssökande

Arbetsmarknadsenheten kan stödja dig som är 15-64 år och som saknar gymnasiekompetens, är arbetssökande eller sjukskriven. Du kan komma i kontakt med oss genom din handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen eller Individ- och familjeomsorgen.

Genom att aktivera, stärka och vägleda kan vi hjälpa dig att hitta tron på din egen förmåga inför ditt nästa steg mot arbete eller studier. Arbetsmarknadsenheten erbjuder via programmet Aktiv kraft såväl individuella samtal som gruppaktiviteter med inriktning mot fysisk, psykisk och social hälsa. I vänstermenyn kan du läsa mer om Aktiv kraft.

Sökverkstad

Vi erbjuder även öppen Sökverkstad, som är öppen för alla kommunens invånare.